W dniu 21 lipca 2020r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Opublikowany dokument zawiera objaśnienia przepisów dotyczących instrumentów podatkowych, które zostały wdrożone w kolejnych tarczach antykryzysowych oraz rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Finansów w związku z pandemią COViD. Objaśnienia są adresowane do pracowników, przedsiębiorców, darczyńców oraz inwestorów.

Zastosowanie się do objaśnień podatkowych chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów, jeżeli jego stan faktyczny jest zbieżny z tym opisanym w objaśnieniach.

Objaśnienia są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19.