Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne propozycje zmian w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Tym razem w ramach tzw. pakietu "SLIM VAT".

Zawieraja on m.in. rozwiązania dotyczące faktur korygujących, które mają uprościć rozliczenia. W przypadku faktur korygujących in-minus zniesiony zostanie formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Natomiast w przypadku faktur korygujących in-plus pojawią się przepisy wskazujące sposób rozliczenia takich faktur. Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, co nie dawało odpowiedniej pewności prawa. Rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE ulegnie wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki ma znacznie poprawić sytuację eksporterów

Podatnik będzie mógł też wybierać zasady przeliczenia kursu walut dla obliczania przychodu w podatku dochodowym. Często pojawiają się sytuacja, że w VAT i CIT do jednej transakcji kursy są różne, z różnych dni. Wyliczanie odrębnych kursów do duża przeszkoda, podatnik będzie mógł więc wybrać wspólny kurs obliczenia obu podatków.

Inne korzyści wskazane przez resort finansów to m.in. wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

Wzrosnąć ma też limit na prezenty o małej wartości. Kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości wzrosną z 10 do 20 zł.

Zmiany mają obowiązywać od początku 2021 roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat