W dniu 31 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowano wstępny projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przewidujący wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. „estońskiego CIT”.

Opublikowany na stronie internetowej MF (link poniżej) projekt ma charakter konsultacyjny i może ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych. W zamierzeniu MF, celem nowelizacji jest włączenie do polskiego systemu podatkowego nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania.

W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach (bez możliwości ich łączenia) tj.:

1) Wariant pierwszy: ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, który jest systemem wzorowanym na rozwiązaniu estońskim (i pokrewnych: łotewskim, gruzińskim) wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe) zwany dalej: ryczałtem. Ze względu na swoją specyfikę i odrębność przewiduje się nowy rozdział ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

2) Wariant drugi: specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Zasady opodatkowania pozostają jak dotychczas, w tym możliwe jest równoległe korzystanie z wszelkich preferencji podatkowych.

Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-w-prekonsultacjach