Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Wszyscy uprawnieni do świadczenia wychowawczego 500+ w zakładce - Polski Bon Turystyczny - Mój bon mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mogą go aktywować. Od 1 sierpnia tym bonem mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do obsługi płatności bonem.