Przedsiębiorcy korzystający z tarczy antykryzysowej najczęściej otrzymywali mikropożyczki dla ratowania swoich działalności w wysokości 5000 zł. Większość z nich otrzymała przelewy ponad 3 miesiące temu. Należy zadać sobie pytanie w jaki sposób i co należy zrobić aby pożyczka została umorzona. I tak, na podstawie przepisów tarczy 4.0 wniosek o umorzenie nie jest już konieczny. Przedsiębiorcy składający wniosek drogą elektroniczną logując się do systemu praca.gov.pl mogą sprawdzić, czy pożyczka została umorzona.

Odstąpiono od konieczności składania wniosków o umorzenie ponieważ urzędy pracy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.