W programie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców warunkiem skorzystania z pomocy oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jest spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Z objaśnień prawnych Ministerstwa Rozwoju, zawartych w piśmie z 17 sierpnia 2020 r. (sygn. DRI-IV.0212.2.2020), które wydano na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wynika, że pojęcie spadek obrotów należy rozumieć w ujęciu wartościowym, a nie ilościowym. Zatem ten, kto sprzedał mniej towarów, ale za wyższą kwotę, nie ma prawa do pomocy oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Regulamin ubiegania się o pomoc z Tarczy Finansowej wskazuje bowiem, że chodzi o spadek przychodów ze sprzedaży.

U czynnych podatników VAT przez przychody ze sprzedaży należy rozumieć sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji VAT lub ewidencji JPK_VAT.

Z kolei, u podatników wystawiających fakturę VAT marża rozliczających się kasowo, spadek obrotów powinien być wykazywany w oparciu o przychody operacyjne w CIT lub PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To samo rozwiązanie jest przewidziane dla beneficjentów, którzy świadczą wyłącznie usługi zwolnione z VAT, nie są podatnikami VAT lub rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Korzystający z karty podatkowej (niebędący czynnymi podatnikami VAT) powinni podawać kwotę szacowaną na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl