Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, zawierające nową wersję formularza informacji o cenach transferowych (TPR).


Nowelizacja zakłada wprowadzenie następujących zmian w treści informacji TPR-C i TPR-P:
1. usunięcia wymogu podawania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (przy zachowaniu takiego wymogu dla podmiotu, którego dotyczy informacja)
2. dodania pola umożliwiającego wskazanie przedmiotu transakcji kontrolowanej
3. dodania informacji o dokonanych kompensatach
4. dodania informacji o przeprowadzonej restrukturyzacji


Ministerstwo Finansów planuje również zmiany w załączniku do rozporządzenia szczegółowo przedstawiającego sposób wypełnienia informacji o cenach transferowych.

Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021r.