W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lipca 2020r. (0112-KDIL1-3.4012.191.2020.3.AKS) poruszono kwestię możliwości stosowania obiegu i przechowywania dokumentów w formie elektronicznej z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z wydaną interpretacją podatnik może digitalizować otrzymane faktury (tj. zeskanować i wprowadzić do systemu księgowego w nieedytowanym formacie PDF, JPG lub BMP), o ile zapewniona zostanie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur. Dyrektor KIS wskazał,  że podatnik na wniosek organów podatkowych musi zapewnić bezzwłoczny dostęp do faktur, bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Organ interpretacyjny potwierdził tym samym, że dopuszczalnym jest, by obieg i przechowywanie dokumentów odbywał się w formie elektronicznej na zasadach przedstawionych przez wnioskodawcę - przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur - z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.