Kongres edycji 2020 za swój cel obrał wskazywanie zjawisk i trendów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości gospodarki i perspektyw jej rozwoju. Ma to szczególne znaczenie w czasie pandemii. Grupa Gumułka oraz redakcja Zrozumieć rynek czynnie uczestniczyły w wydarzeniach kongresu.