Od 1 października 2020 r. należy oznaczać kodami GTU dostawę niektórych towarów i usług. Kody GTU zostały wprowadzone w ramach uszczelnienia systemu podatkowego. Nie ma jednak obowiązku, by każda wystawiona faktura posiadała oznaczenia GTU. Numer GTU może jednak znajdować się na każdej fakturze, a w przypadku błędnego przyporządkowania numeru GTU podatnik nie podlega karze. Takich faktur nie ma również obowiązku korygować. Natomiast brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.