ZUS zapowiada systemową rewolucję. Wszelkie deklaracje i rozliczenia składkowe ZUS przygotuje automatycznie, a przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku ich sporządzania. Tym samym ZUS przejmie znaczną część obowiązków należących obecnie do biur rachunkowych, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za prawidłowość tych rozliczeń.