Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Obecnie młodzi do 26. roku życia nie płacą podatku od przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia. W 2021 r. zwolnienie z podatku ma dotyczyć także praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Stosowne regulacje mają znaleźć się w przepisie regulującym ulgę dla młodych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stażyści i praktykanci na zmianach skorzystają w przyszłym roku, bowiem planowane rozwiązanie ma mieć zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja nie przewiduje dalej idącego rozszerzenia preferencji. Ulga na młodych nadal nie będzie więc przysługiwała w stosunku do przychodów m.in. z własnej działalności gospodarczej, umów o dzieło, praw autorskich oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Nie zmieni się także limit przychodów, do którego obowiązuje ulga. Jeśli młody podatnik zarobi w ciągu roku więcej niż 85 528 zł, od nadwyżki będzie musiał zapłacić podatek PIT według skali podatkowej.

Źródło: sejm.gov.pl