Większość zmian w zakresie SLIM VAT dotyczyć będzie:

Fakturowania – chodzi m.in. o likwidację dotychczasowego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus,

Eksportu – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania 0% stawki przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów z obecnych dwóch do sześciu miesięcy,

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego,

Uproszczenia dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.