Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2021 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2021 roku wyniesie 4242,38 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2021 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 381,81 zł (4242,38 zł x 9%).