Od 1 stycznia 2021 r. podwyższeniu uległ limit dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości.

Zmiana ta wynika z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz. 2419).

Limit, który do 31 grudnia wynosił 10 zł (bez podatku VAT), został podwyższony do 20 zł (bez podatku VAT).

W przypadku prezentów, dla których podatnik nie prowadzi ewidencji określono, że są to towary, dla których jednostkowa wartość przekazywanego towaru nie przekracza równowartości 20 zł (bez podatku VAT) ceny nabycia (kosztu wytworzenia), określonej w momencie przekazywania towaru.

W wyniku podwyższenia wartości limitu do 20 zł poszerzeniu uległ możliwy katalog towarów, które będą mogły być przekazywane przez przedsiębiorców na cele związane z działalnością gospodarczą, z wyłączeniem z opodatkowania podatkiem VAT i bez obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji.

Z kolei przekazanie od 1 stycznia 2021 r. upominki o wartości przekraczającej 20 zł może nadal korzystać z wyłączenia z opodatkowania VAT pod warunkiem że:

● podatnik przekaże upominek na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika,

● podatnik ujmie przekazywane upominki w ewidencji prezentów (w ramach limitu 100 zł bez podatku VAT, na osobę).