Do 20.02.2021 roku można wybrać, lub dokonać zmiany formy opodatkowania się przedsiębiorców. Można wybrać tradycyjnie skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową.