W wyroku z dnia 24 lutego 2021r. (sygn. SK 39/19) Trybunał Konstytucyjny ocenił zgodność z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją wskazanego przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje samo posiadanie ich przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

TK uznał, że jeżeli nieruchomość jest własnością prywatną przedsiębiorcy i nie jest wykorzystywana do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinna być opodatkowana według maksymalnych stawek podatku, właściwych dla dla przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą. Opodatkowanie w ten sposób nieruchomości jest zdaniem TK  niezgodne z chronionym konstytucyjnie prawem własności (art. 64 ust. 1 Konstytucji).

Trybunał wskazał również, że wyrok dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nie dotyczy spółek.

Link do wyroku