Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące zagadnień związanych z cenami transferowymi. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 31 marca 2021 r. dotyczą metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN).

Objaśnienia podatkowe mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r. i odnoszą się do przepisów dotyczących ustawy o CIT w zakresie stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Należy stosować je też odpowiednio do przepisów ustawy o PIT w zakresie stosowania metody PCN obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia odnoszą się do następujących zagadnień:

  • przesłanki stosowania metody PCN,

  • warianty metody PCN,

  • porównanie metody PCN z innym metodami,

  • typowe obszary zastosowania metody PCN,

  • trudności i błędy w stosowaniu metody PCN.

W Objaśnieniach przedstawiono także podejście metodyczne obejmujące przykład zastosowania metody PCN w wariancie porównania wewnętrznego.

Link do Objaśnień