W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął niezwykle istoną uchwałę w sprawie opodatkowania najmu dotyczącą kwalifikowania przychodów z najmu i składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 8 stycznia 2021 r., nr WIP.2652.2020.KKB o podjęcie  uchwały wyjaśniającej: "Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) o zakwalifikowaniu przychodów z najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą do wymienionego w tym przepisie źródła przychodów decydują kryteria przedmiotowe czy też zamiar (decyzja) podatnika ?", podjął uchwałę, zgodnie z którą: "Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej."

Powyższe jest zatem niezwykle cenne i korzystne zwłaszcza dla podatników, którzy nierzadko osiągają przchodzy z wynajmu wielu nieruchomości. Oznacza to natomiast w praktyce, iż to w zasadzie sam podatnik decyduje, czy wynajmowany przez niego składnik majątku (w tym właśnie nieruchomość) należy do jego majątku osobistego czy też firmowego. Przekłada się to natomiast na zasady opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu, w tym stosowaną stawkę podatkową.

W szczególności, podatnik taki będzie mógł zatem swobodnie zdecydować o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i opodatkowania przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości własnych wedłgu stawki 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.