Rzecznik generalny TSUE odniósł się do problemu odliczenia podatku od transakcji błędnie uznanych za zwolnione z VAT. Z przedstawionej opinii wynika, że możliwość odliczenia może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy kontrahent dokonałby uprzednio korekty rozliczeń, tj. wystawiłby fakturę korygującą.

 

Prawo do odliczenia nie przysługuje bowiem, jeśli podatnik nie dysponuje fakturą z wykazanym podatkiem. W konsekwencji, jeżeli usługodawca, wskutek błędnej wykładni fiskusa, traktował swoje usługi jako zwolnione z VAT i wystawił z tego tytułu fakturę bez podatku, to ich nabywca nie mógł dokonać odliczenia VAT bowiem na wystawionej fakturze nia ma podatku VAT. Dopiero wystawienie przez usługodawcę faktury korygującej z wykazanym podatkiem VAT oraz otrzymanie jej przez nabywcę umożliwi mu skorzystanie z prawa do odliczenia.

Opinia Rzecznika z 8 lipca 2021 r. w sprawie C‑156/20 znajduje się tutaj.