Naczelny Sąd Administracyjny w sześciu połączonych sprawach orzekł, iż do dostawy towarów na wynos przez restauracje i fast foody zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

Wyrok kończy wieloletni spór z organami podatkowymi odnośnie stosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej 5% stawki podatku VAT dla dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży „drive in" i „walk through", „food court", oraz „wewnątrz punktów sprzedaży".


Sąd wskazał, iż przepisy wskazujące na zastosowanie stawki 8%, na które powoływały się organy podatkowe, naruszały zasadę neutralności VAT. Dla ustalenia stawki VAT nie ma znaczenia klasyfikacja statystyczna ani sposób zapakowania towaru. Decydujące jest to, jaką decyzję podejmuje klient. Jeżeli towary są dostarczanie na wynos, zastosowanie powinna znaleźć stawka 5%.

Wyrok NSA z 30 lipca 2021 r., sygn. akt I FSK 1290/18 - link do wyroku.