Firma może rozliczyć wydatki na spotkania integracyjne w części przypadającej na pracowników. W najnowszej interpretacji, fiskus wyrzuca z kosztów podatkowych wydatki na kontrahentów, dziennikarzy czy polityków.

Sprawa dotyczy spółki, która dbając o załogę podejmuje szereg działań motywujących pracowników do zwiększenia jakości oraz wydajności pracy. Jednym z elementów budowania dobrych relacji są spotkania integracyjno-szkoleniowe. Przybierają różne formy – wyjazdy, warsztaty twórcze, zawody sportowe, występy artystyczne. Uczestniczą w nich także byli pracownicy, którzy są już na emeryturze. Zdarza się, że w imprezach biorą udział również kontrahenci spółki, dziennikarze oraz politycy. Ich uczestnictwo jest elementem strategii marketingowej. Spółce zależy bowiem na rozpowszechnianiu informacji o realizowanych projektach, promowaniu swoich usług oraz pozyskiwaniu nowych kontaktów biznesowych.

 

Firma uważa, że całość wydatków na imprezy może rozliczyć w kosztach podatkowych.

 

Dyrektor KIS uznał, iż spółka może rozliczyć wydatki na spotkania integracyjne w części przypadającej na pracowników, także byłych. Przyjął, że mają one wpływ na wydajność i efektywność pracy, co przekłada się na wysokość przychodów. Organ zakwestionował natomiast wydatki poniesione na inne osoby: kontrahentów, dziennikarzy czy polityków. Zdaniem fiskusa związek takich wydatków z przychodem jest zbyt odległy. Ponadto działania skierowane do tych osób są reprezentacją rozumianą jako tworzenie dobrego wizerunku firmy, a wydatki na reprezentację są wyłączone z kosztów podatkowych.

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 sierpnia 2021 r.,

 

sygn. 0111-KDIB2-1.4010.203.2021.1.AP - pełna treść interpretacji

 

 

 

 

 

 

Firma może rozliczyć wydatki na spotkania integracyjne w części przypadającej na pracowników. W najnowszej interpretacji, fiskus wyrzuca z kosztów podatkowych wydatki na kontrahentów, dziennikarzy czy polityków.

---

Sprawa dotyczy spółki, która dbając o załogę podejmuje szereg działań motywujących pracowników do zwiększenia jakości oraz wydajności pracy. Jednym z elementów budowania dobrych relacji są spotkania integracyjno-szkoleniowe. Przybierają różne formy – wyjazdy, warsztaty twórcze, zawody sportowe, występy artystyczne. Uczestniczą w nich także byli pracownicy, którzy są już na emeryturze. Zdarza się, że w imprezach biorą udział również kontrahenci spółki, dziennikarze oraz politycy. Ich uczestnictwo jest elementem strategii marketingowej. Spółce zależy bowiem na rozpowszechnianiu informacji o realizowanych projektach, promowaniu swoich usług oraz pozyskiwaniu nowych kontaktów biznesowych.

Firma uważa, że całość wydatków na imprezy może rozliczyć w kosztach podatkowych.

Dyrektor KIS uznał, iż spółka może rozliczyć wydatki na spotkania integracyjne w części przypadającej na pracowników, także byłych. Przyjął, że mają one wpływ na wydajność i efektywność pracy, co przekłada się na wysokość przychodów. Organ zakwestionował natomiast wydatki poniesione na inne osoby: kontrahentów, dziennikarzy czy polityków. Zdaniem fiskusa związek takich wydatków z przychodem jest zbyt odległy. Ponadto działania skierowane do tych osób są reprezentacją rozumianą jako tworzenie dobrego wizerunku firmy, a wydatki na reprezentację są wyłączone z kosztów podatkowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 sierpnia 2021 r.,

sygn. 0111-KDIB2-1.4010.203.2021.1.AP

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=614785&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc