Świadczenie pieniężne wypłacane pracownikom w formie ryczałtu, za zwiększone koszty ponoszone na Internet oraz energię elektryczną i pozostałe media, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych w czasie pracy zdalnej w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu, nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 września 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.547.2021.1.GG