Wrzesień w bilansie miesięcznym był okresem korekty notowań głównych indeksów giełdowych. Najgłębsza korekta była udziałem indeksu WIG20, który w skali miesiąca obniżył swoje notowania o 2,4%. Nieco mniej, bo 0,8% stracił indeks szerokiego rynku WIG, natomiast mWIG40 oparł się tej tendencji i urósł o 0,4%.

Nie zmienia to pozytywnego obrazu rynku w skali całego trzeciego kwartału – w tej perspektywie wszystkie analizowane indeksy znacząco poprawiły swoje odczyty, a najsilniejszy w całej stawce był również indeks „średniaków” mWIG40, który wzrósł o 8,9% wyprzedzając WIG zwyżkujący o 6,5% i WIG20 z wynikiem 4,1%. Jednak najważniejszym wydarzeniem było ustanowienie we wrześniu nowych szczytów notowań przez indeks szerokiego rynku WIG, który trzykrotnie poprawiał swoje historyczne maksima (z rekordem na poziomie 72.170,41 pkt ustanowionym 6 września). Analizując zachowanie indeksów w dłuższej perspektywie sytuacja wygląda również bardzo korzystnie dla posiadaczy polskich akcji. Od dołka covidowej bessy z marca 2020 r. największy dystans utrzymuje WIG z wynikiem +89,3%, drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje mWIG40 z notą +86,8% a ostatnia lokata przypadła indeksowi największych spółek WIG20 z wynikiem +76,9%. W przekroju sektorowym najlepiej prezentuje się indeks branży odzieżowej, który w ujęciu rok do roku zyskał 127,1%. Dobrą inwestycją były również akcje banków, których indeks w okresie 12 miesięcy urósł o 107,0%. Nieźle radziły sobie także spółki z indeksów WIG-moto (+77,6%) i WIG-media (+70,8%). Znacznie gorsze wyniki zanotował natomiast sektor producentów gier, którego indeks ujęciu rocznym obniżył się o 28,6% i okazał się jedynym indeksem sektorowym z ujemną stopą zwrotu.