W ofercie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdziesz szereg instrumentów finansowych, które pomogą przywrócić Twojej firmie stabilność:

  • pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
  • pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń;
  • pożyczkę na spłatę rat kredytowych;
  • leasing z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego;
  • leasing #REMaszyneria z karencją w spłacie,
  • leasing #Maszyneria bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie.