Rok 2021 był dla osób lokujących swoje środki w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie bardzo udany, o czym świadczą wysokie stopy zwrotu głównych indeksów giełdowych. W skali 12 miesięcy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 21,5 proc. kończąc rok na poziomie 69.296,26 pkt. Indeks największych polskich spółek WIG20 w tym samym okresie urósł o 14,3 proc. do wartości 2.266,92 pkt. Z kolei indeks mWIG40, reprezentujący spółki średniej wielkości zakończył ostatnią sesję grudnia z wynikiem 5.291,72 pkt, co dało mu pozycję lidera ze stopą zwrotu na poziomie 33,1 proc. Wzrosty notowań ryzykownych aktywów, do których zaliczane są akcje, zawdzięczamy odradzaniu się gospodarki po zapaści spowodowanej epidemią Covid-19 i to pomimo występowania kolejnych fal zachorowań na wiosnę i od jesieni. Odbicie gospodarcze oraz optymizm związany z wprowadzeniem do stosowania na szeroką skalę szczepionek pozwoliły na wykreowanie wielomiesięcznej, silnej fali wzrostowej, która w połowie roku doprowadziła do przełamania poprzedniego historycznego szczytu notowań indeksu WIG z lipca 2007 r., a w kolejnych miesiącach wielokrotnie ustanawiać nowe rekordy ze szczytem w listopadzie na poziomie 74.813,24 pkt. Warszawska giełda nie była w tym względzie odosobniona, bowiem spadek awersji do ryzyka na globalnych rynkach doprowadził do wywindowania większości światowych indeksów na poziomy wcześniej nie notowane.

W ujęciu sektorowym liderami wzrostów w minionym roku były spółki reprezentowane przez indeks WIG-odzież (wzrost o 83,8 proc.) i WIG-banki (wzrost o 81,3 proc.). Wysokie dwucyfrowe stopy zwrotu zrealizowali także inwestorzy posiadający w portfelu spółki z indeksów: WIG-moto (+69,0 proc.), WIG-media (+45,0 proc.) oraz WIG-paliwa (+31,1 proc.). Największe straty w ujęciu sektorowym odnotowano na indeksach: WIG.Games (-22,8 proc.), oraz WIG-górnictwo (-19,3 proc.).

W gronie blue chipów, reprezentowanych przez indeks WIG20, także nie brakowało walorów, których kursy zmieniały się w skali istotnie odbiegającej (zarówno na plus jak i na minus) od zagregowanej zmiany samego indeksu. Najlepszą inwestycją roku okazała się spółka odzieżowa LPP, której kurs w okresie 12 miesięcy wzrósł o 107,6 proc. osiągając na ostatniej grudniowej sesji 17.200,00 zł. Silną aprecjację kursu odnotowano również na akcjach takich spółek jak: Bank Pekao (+99,7 proc.), Santander Bank Polska (+87,7 proc.) oraz PKO BP (+56,4 proc.). Wśród największych spółek nie zabrakło niestety takich, których notowania na przestrzeni roku istotnie się obniżyły, narażając akcjonariuszy na duże straty. Liderem spadków okazał się Mercator z wynikiem -77,0 proc. Na kolejnych pozycjach negatywnego rankingu uplasowały się takie spółki jak: Allegro (-54,1 proc.), CD Projekt (-29,8 proc.) i KGHM (-23,8 proc.).