Chodziło o spółkę budującą drogi i autostrady. Spółka wyjaśniła, że użytkuje samochody osobowe wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT. W praktyce korzystają z nich pracownicy dojeżdżając na tereny budowy. Spółka planowała udostępniać im służbowe auta, tak aby mogli bezpośrednio z miejsca zamieszkania dojechać na teren prowadzonej budowy. Po zakończeniu pracy parkowaliby te pojazdy w miejscu zamieszkania. Pracownicy, którzy dostaną samochody, będą musieli podpisać umowę określającą zasady użytkowania i garażowania. Wdrożony zostanie też regulamin korzystania z pojazdów służbowych i stosowne procedury. W rezultacie wykluczony będzie użytek pojazdów do celów prywatnych. Spółka planowała też złożyć formularze VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż pracodawca może odliczać 100% podatku VAT, nawet jeśli pracownik parkuje służbowe auto pod domem. Ważne, żeby było to uzasadnione specyfiką prowadzonej działalności, a firma zastosowała odpowiednie zabezpieczenia przed użytkiem prywatnym. Sąd stwierdził, że procedury, które chce wdrożyć spółka są w pełni wystarczające, tym bardziej że ustawodawca nie wskazał precyzyjnie, w jaki sposób podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego samochodów służbowych. Procedury używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że auto jest wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.


Wyrok WSA w Opolu z 15 grudnia 2021 r.
sygn. akt I SA/Op 376/21
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D730F6BC35