Od 1 lutego do 31 lipca 2022r. w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 będą obowiązywać obniżone stawki podatku VAT na wybrane produkty żywnościowe, nawozy i paliwa. Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których zostały wprowadzone obniżone stawki VAT i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach. Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają również wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla tych towarów.

Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 obejmują obniżenie podatku VAT na:

- paliwa (m.in. benzyna silnikowa, olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, gaz skroplony LPG) - z 23% do 8%;

- energia elektryczna i cieplna – z 23% do 5%;

- nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą – stawka 0%;

- gaz ziemny – stawka 0%;

- towary spożywcze m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, jaja, warzywa i owoce, orzechy, zboża – stawka 0%.

Z pełnym wykazem towarów spożywczych objętych stawką 0% VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. (sklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej wg. wskazanych kodów CN) można się zapoznać pod poniższym linkiem: Stawka 0% na żywność