Notowania akcji i indeksów w pierwszym kwartale 2022 roku na giełdzie warszawskiej były zdominowane przez wydarzenia w Ukrainie. Wzrost awersji inwestorów do ryzyka związanego z napaścią Rosji na naszego wschodniego sąsiada spowodował wyprzedaż polskich aktywów, co doprowadziło do spadków głównych indeksów giełdowych. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył marcowe notowania na poziomie 64.900,36 pkt zniżkując w skali kwartału o 6,3 proc. Indeks WIG20 w porównaniu z końcem poprzedniego roku obniżył swoje notowania o 5,9 proc. osiągając poziom 2.133,05 pkt. Jednak największy spadek odnotowano na indeksie średnich spółek mWIG40, który zakończył kwartał z wynikiem 4.778,07 pkt, tj. 9,7 proc. poniżej wartości odnotowanej na koniec grudnia zeszłego roku. W trakcie kwartału przecena była jeszcze głębsza, bowiem kulminacja spadków miała miejsce pod koniec lutego, jednak na koniec marca udało się odrobić część strat z fali spadkowej zapoczątkowanej na początku stycznia.

Pomimo zgodnej, spadkowej tendencji głównych indeksów, w przekroju sektorowym nie brakowało walorów, których notowania w analizowanym okresie wzrosły. Dotyczyło to w szczególności spółek wydobywczych (w tym zaliczanych do grona blue chipów: JSW i KGHM), których indeks WIG-górnictwo w skali kwartału zwyżkował o 33,3 proc. Dobrze radziły sobie również spółki wchodzące w skład indeksów sektorowych WIG-chemia i WIG-energia, których notowania w skali kwartału zwiększyły się odpowiednio o 15,4 proc. i 9,6 proc.

Warto odnotować także fakt, iż po sesji w dniu 18 marca 2022 r. miała miejsce rewizja roczna portfeli indeksów, przeprowadzona według zmienionych przed rokiem zasad tworzenia rankingu indeksowego (podniesiono znaczenie kapitalizacji w wolnym obrocie kosztem wagi skumulowanych obrotów oraz dodano nowe kryterium płynnościowe MWO, czyli miesięczny wskaźnik obrotu). W wyniku tych zmian do indeksu WIG20 weszły spółki mBank oraz Pepco, natomiast wypadły z niego akcje Tauronu i Mercator Medical.