W wyroku z dnia 29 czerwca 2022 r. (sygn. akt I SA/GI 139/22) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach analizował kwestię obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku wpłaty wadium w ramach przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Sąd uznał, że powstanie obowiązku podatkowego w VAT w przypadku wpłaty wadium, uiszczonego w ramach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości, następuje w momencie wyboru w przetargu nabywcy nieruchomości, czyli w momencie podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu. Wybór w przetargu oferenta stanowi bowiem jednoznaczne określenie dostawy towaru pod względem podmiotowo-przedmiotowym, a gdy towarzyszy mu zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia, oznacza uiszczenie części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru, co - stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT - rodzi w podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu w odniesieniu do otrzymanej kwoty.