W dniu 5 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Według projektu, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. dla:

1) gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych,

2) oleju opałowego,

3) pelletu

– stawka podatku wynosić miałaby 0%.

W dniu 17 sierpnia projekt ten skierowano do konsultacji.