Grupa Gumułka-Euroedukacja Sp. z o.o. pełni funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ), w ramach którego wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań.