Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zakłada m.in. wprowadzenie zmian w zakresie zasad stosowania zwolnienia od akcyzy dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), które zużywają wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną.

Zgodnie z obecnym brzemieniem § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwolnieniem z akcyzy objęte jest zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Jako że ostatnio ukształtowała się jednolita linia interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z którą to JST (a nie jej poszczególne jednostki organizacyjne) są podatnikami akcyzy, w przypadku wytwarzania energii elektrycznej np. z odnawialnych źródeł energii, dla stosowania ww. zwolnienia podatkowego istotna jest łączna moc generatorów posiadanych przez wszystkie jednostki organizacyjne danej JST.

Wspomniany projekt przewiduje natomiast, iż zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, z tym że w przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.