W 2023 r. czekają nas zmiany w zakresie stawek VAT i akcyzy na wybrane towary (wyroby akcyzowe).

W pierwszej kolejności należy bowiem wskazać, że od 01.01.2023 r. nastąpi zmiana stawki VAT na:

- gaz ziemny: z 0% na 23%,

- paliwo: z 8% na 23%,

- energię elektryczną i cieplną: z 5% na 23%.

Ustawodawca nie zdecydował się bowiem w tym zakresie kolejny raz przedłużyć obowiązywanie tzw. Tarczy antyinflacyjnej.

Zasady obowiązania stawek obniżonych od 01.01.2023 r. regulować będzie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. poz. 2495).

Zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia stawka VAT 0% utrzymana zostanie m.in. na towary spożywcze określone w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz - po spełnieniu dodatkowych warunków - dla dostaw towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Również w zakresie podatku akcyzowego przestanie obowiązywać, przewidziane do 31 grudnia 2022 r. tzw. „Tarczą Antyinflacyjną”, obniżenie stawek akcyzy dla gazu LPG, olejów napędowych,benzyn silnikowych i biokomponentów. Od 1 stycznia 2023 r. wyroby te zostaną objęte stawką akcyzy obowiązującą przed wprowadzeniem tzw „Tarczy Antyinflacyjnej”.

Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie miała już zastosowania obniżona do 4,6 zł za MWh stawka akcyzy dla dostaw energii elektrycznej co oznacza, że zostanie przywrócona stawka podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł za MWh.

Również tylko do końca 2022 r. obowiązywać będzie zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw.