W artykule prezentujemy zmiany wprowadzone w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy umożliwiające stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników i przy umowach zlecenia. Po zmianach wieloetatowcy będą mogli korzystać z kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników. Możliwość ta będzie dotyczyła również osób na umowach zlecenia. Celem zastosowania niniejszego rozwiązania konieczne jest złożenie druku PIT-2.

W związku z nowym wzorem druku PIT-2 Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe w zakresie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku.

W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych w tym roku.

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku.

W 2023 roku rozszerzeniu ulegnie katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

Z kolei w zakresie stosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia należy wskazać na Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r., które zostały wydane w tym temacie przez Ministerstwo Finansów.

Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat stosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT 1), zwanego „ulgą dla młodych”.