Jak wynika z odpowiedzi Ministra Finansów na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, nowe regulacje w zakresie definicji pojęcia „budowla” oraz w zakresie doprecyzowania zasad opodatkowania garaży powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada br.

Przypomnijmy, iż zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ("UPOL") mają zostać wprowadzone na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023r. (sygn. SK 14/21). TK wskazał w nim na wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektórych obiektów, co ma związek z niejasną definicją "budowli".

Ponadto, jak czytamy w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (z dnia 6 marca 2024 r., znak: DSP13.055.1.2024), szczególna sytuacja w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości zaistniała w zakresie opodatkowania miejsc w garażach wielostanowiskowych w budynkach wielomieszkaniowych.

Na gruncie UPOL garaże wielostanowiskowe w budynkach wielomieszkaniowych, będące odrębnymi nieruchomościami lokalowymi, są odmiennie traktowane w porównaniu z garażami niewyodrębnionymi prawnie, stanowiącymi element nieruchomości wspólnej.

W związku z tym podjęto prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży, których celem jest ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych.