Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że obowiązkowy KSeF zostanie wprowadzony etapowo, tj. od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców - od 1 kwietnia 2026 r. Następnie, w dniu 29 kwietnia 2024 r. poinformowano o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy nowelizującej, która ma implementować zapowiedziane zmiany.

Co może jednak zaskakiwać, z projektu ustawy nowelizującej wynika, że system KSeF miałby stać się obowiązkowy dla wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) od 1 lutego 2026 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu, ujednolicenie terminu dla wszystkich podatników VAT wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców zgłaszających problemy z koniecznością ustalania przez wystawcę faktury w KSeF statusu podmiotu, na rzecz którego jest ona wystawiana.

Ponadto w związku z odroczeniem daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF zostaną przesunięte terminy dodatkowych odroczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF, tj. wskazanie:

1) okresu przejściowego dla wskazania faktur z kasy rejestrującej,

2) odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF,

3) odroczenia kar wobec podatników za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało natomiast, że etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF zostanie przedstawione w drugim projekcie legislacyjnym. Jak zapowiada MF, projekt  ten ma być poddany szczegółowym konsultacjom publicznym.

Link do projektu ustawy 

Link do informacji MF