Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("TSUE") wypowiedział się w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wniesienia aportem nieruchomości do spółki.

Jak uznał TSUE w wyroku z dnia 8 maja 2024 r. (sprawa C-241/23), podstawę opodatkowania wniesienia aportem nieruchomości przez pierwszą spółkę do kapitału drugiej spółki w zamian za akcje tej ostatniej należy ustalić na podstawie wartości emisyjnej tych akcji, jeżeli spółki te uzgodniły, że zapłatę za ten wkład kapitałowy będzie stanowić ta wartość emisyjna.