Po podpisaniu przez Prezydenta RP, w dniu 10 czerwca 2024 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP ustawę z dnia 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r.

Ustawa ta zakłada niezbędne przesunięcie daty rozpoczęcia obowiązywania obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. oraz utrzymuje półroczne odroczenia (do końca lipca 2026 r.) niektórych obowiązków związanych z KSeF.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów (MF), aby dać przedsiębiorcom możliwość lepszego zapoznania się z propozycjami zmian i odbycia rzetelnych konsultacji, MF podjęło decyzję o podzieleniu prac legislacyjnych nad ustawą nowelizującą ustawę KSeF na dwie części.

W drugim projekcie legislacyjnym ministerstwo przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

- 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,

- 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.