Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma zrealizowała prestiżowy projekt dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Humanitarnych.

Zadaniem naszych specjalistów było skontrolowanie wydatków wykazanych w Raporcie Finansowym przygotowanego przez Office for Democratic Institutions and Humane Rights (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Humanistycznych) dotyczącego projektu „Development of Guidelines of Freedom of Association” z środków przyznanych przez Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem projektu było wsparcie państw członkowskich OBWE w realizacji ich swobody zobowiązań stowarzyszenia poprzez przygotowanie wspólnie z Komisją Wenecką wytycznych w sprawie wolności zrzeszania się.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Humanitarnych jest instytucją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zostało utworzone w 1990 roku na podstawie Karty Paryskiej, a obecną nazwę nadano mu w 1992 roku. Jego głównym celem jest monitorowanie przestrzegania praw człowieka, a także wspieranie OBWE w zapobieganiu powstawania konfliktów w Europie.