Specjaliści Grupy Gumułka wspomagają klientów w pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

Na zlecenie Gminy Mirsk nasi eksperci w najbliższych dniach przygotują studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użytecznoścu publicznej w Gminie Mirsk".

Opracujemy również dokumentację aplikacyjną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w ramach ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów z działania 1.3.1. POliŚ.

Informowaliśmy też wcześniej o umowach, jakie zawarliśmy z klientami z Dolnego Śląska. Grupa Gumułka opracuje studia wykonalności dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Gminy Miejskiej Głogów.

Pozyskiwanie środków unijnych jest jedną ze specjalizacji Grupy Gumułka. Firma świadczy również usługi w zakresie monitoringu i rozliczania projektów unijnych, opracowywania strategii rozwoju oraz doradztwa w tym zakresie.