Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Nasi eksperci przygotują studium wykonalności projektu "Interdyscyplinarne Centrum Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki".

W ramach zlecenia zostanie opracowana analiza finansowa przedsięwzięcia. Konsultanci Grupy Gumułka będą też świadczyć usługi doradztwa merytorycznego w zakresie konstrukcji założeń projektu.

Cały projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Konkurs 8.1 został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działania "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".
 
- Cieszymy się z tak prestiżowego klienta. Sektor nauki jest dla Grupy Gumułka bardzo istotny - mówi Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka.