Grupa Gumułka z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną, zakończoną wpisem do Rejestru Usług Rozwojowych.

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) jest bezpłatną, ogólnodostępną bazą usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach, która zapewni możliwość zamówienia ofert szkoleniowych, odpowiednich dla każdego użytkownika.

RUR został stworzony przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą bazę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry".

Dzięki wpisowi do RUR Grupa Gumułka będzie mogła aktywnie włączyć się w świadczenie usług szkoleniowych dla polskich przedsiębiorców, również tych finansowanych przez Unię Europejską w ramach nowej perspektywy finansowej
 
Więcej o RUR pod adresem rejestr usług rozwojowych