Kolejny już rok Grupa Gumułka atestowała wysokość współczynników efektywności energetycznej dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać z możliwości uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Koszty audytu efektywności energetycznej równoważone są korzyściami płynącymi z uregulowań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno duże krajowe przedsiębiorstwa (w tym spółki Grupy Tauron), jak i polskie oddziały zagranicznych koncernów.