Grupa Gumułka została wybrana do współpracy przy świadczeniu usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w spółce giełdowej ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2016-2017.

Wybór Grupy Gumułka świadczy o docenienu naszych umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego - podkreślił Radosław Gumułka. To także dowód na wzrastającą świadomość zalet audytu wewnętrznego również w sektorze prywatnym.  

Dział Audytu Wewnętrznego Grupy Gumułka specjalizuje się w dokonywanu ocen adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. Wśród klientów Grupy Gumułka znajdują się zarówno podmioty sektora publicznego (gminy, miasta, powiaty), jak i oddziały zagranicznych koncernów operujących na terenie Polski oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina).