Od Nowego Roku wchodzą w życie przepisy ustawy, która ma usunąć niektóre bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie klauzuli pewności prawa. Ustawa zakłada także wprowadzenie ważnych gwarancji ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, np. możliwość skargi do sądu na przewlekłość czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli.

Wprowadzone zmiany dotyczą również podatków. 1 stycznia wchodzi w życie "duża" nowelizacja ustawy o VAT. Jej celem jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Nowela zakłada też utrzymanie do końca 2018 r. stawek VAT: 8 i 23 proc. Obniżono także stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Niższa stawka ma obejmować płatników CIT - których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Obniżono również z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy.

Dział Doradztwa Grupy Gumułka oferuje pomoc związaną z prawidłową interpretacją wprowadzonych przepisów.