Miło nam poinformować, że eksperci Grupy Gumułka przygotowali publikację pt. "Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów" wydaną przez wydawnictwo ODDK.

maxi p6795208757
Publikacja to praktyczny przewodnik zarówno dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się samodzielnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak i dla pracowników biur rachunkowych, dla których jest to podstawowa usługa.

Zagadnienia poruszane w książce będą cennym źródłem informacji nie tylko dla osób początkujących, ale również dla pracowników biur rachunkowych, którzy od lat prowadzą taką ewidencję. W książce zostały opisane wszystkie etapy związane z prowadzeniem księgi, poczynając od jej założenia, kończąc na zamknięciu i likwidacji działalności gospodarczej. Autorzy omawiają tu m.in.:

  • zasady prowadzenia księgi, tak aby spełniała wszelkie wymogi prawa podatkowego;
  • jakie przychody należy ewidencjonować w księdze, jak wykazywać przychody z nieodpłatnych źródeł, czy też przychody w walutach obcych;
  • co jest kosztem uzyskania przychodu i jak je wykazywać w księdze;
  • jak amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;
  • jakie obowiązki w zakresie rozliczeń, ewidencji i deklaracji ciążą na podatnikach;
  • na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe;
  • jakie są obowiązki związane z prowadzeniem księgi przy zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej,
  • NOWY OBOWIĄZEK – zagadnienia związane z przekazaniem księgi przychodów i rozchodów w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) – struktura JPK_PKPIR.

Omówieniu poszczególnych zagadnień towarzyszy szereg przykładów, kluczowe orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe. Układ książki pozwala czytelnikowi na łatwe odszukanie przepisów podatkowych, ich interpretacji oraz przykładowych rozwiązań problemów. Liczne przykłady zamieszczone w książce obrazują sytuacje, z którymi prowadzący działalność gospodarczą mają styczność na co dzień, takie jak: sposób postępowania z niezapłaconymi fakturami, przychody z nieodpłatnych źródeł, wyłączenia z przychodów, koszty w obcej walucie czy wydatki sfinansowane z dotacji i funduszy europejskich.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz