Z dniem 28 lutego mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok 2016 do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Zbliża się również termin na złożenie sprawozdań i uiszczenie ewentualnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

W tym przypadku odpowiedzialność prawna koresponduje z odpowiedzialnością społeczną (CSR).

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Każdy podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany taki raport złożyć. Dotyczy to zarówno dużego zakładu, który posiada na swoim terenie instalacje, takie jak ciepłownie, lakiernie, jak również małego przedsiębiorstwa, które korzysta z klimatyzacji czy ze służbowych aut.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.

Grupa Gumułka świadczy usługi w zakresie raportowania do KOBIZE oraz sprawozdawczości i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Z satysfakcją odnotowujemy, że coraz więcej menadżerów traktuje te zagadnienia nie tylko jako spełnienie ustawowych obowiązków ale również jako świadomą postawę wpisującą się w zapobieganie zagrożeniom płynącym z rozwoju przemysłu.