W ostatnich dniach poznaliśmy kilka interesujących danych makroekonomicznych - komentuje ekspert Grupy Gumułka Corporate Finance.

W poniedziałek 16 stycznia Narodowy Bank Polski poinformował, że inflacja bazowa (tzn. inflacja po wyłączeniu cen energii i żywności, szczególnie wrażliwych na szoki podażowe) w grudniu 2016 r. wyniosła 0,0 proc. w relacji rok do roku. Jest to najwyższy poziom wskaźnika od stycznia ubiegłego roku.

Jak wynika z komunikatu, w kierunku przyspieszenia inflacji oddziaływał przede wszystkim wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych.

Jednocześnie, zgodnie z wstępnymi danymi GUS ogólny wskaźnik cen CPI w grudniu wyniósł w ujęciu rocznym 0,8 proc. potwierdzając zmianę trendu inflacyjnego – roczny wskaźnik CPI rośnie nieprzerwanie od sierpnia ubiegłego roku i drugi miesiąc z rzędu nie odnotowujemy już spadku cen w ujęciu r/r. Tym samym zakończył się obserwowany od lipca 2014 r. okres deflacji.