PIT 11Do końca stycznia dla firm zatrudniających mniej niż 5 pracowników, którzy wybiorą formę pisemną, a do 28 lutego dla pozostałych pracodawców, upływa termin, w którym są zobowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego o dochodach zatrudnionych osób. W tym celu wypełnia się PIT-11. Jest to informacja o dochodach, zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać deklaracje również zatrudnionym pracownikom. W ramach usług Grupy Gumułka Dział Rachuby i Kadr doradza oraz przygotowuje zeznania podatkowe w imieniu swoich Klientów.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz